Domeniul de activitate al firmei: cod CAEN 4321 Lucrări de instalații electrice.


Servicii :

 1. Instalații electrice rezidențiale
 2. Soluții de iluminat
 3. Consultanță tehnică

 

* Instalaţiile electrice de joasă tensiune (JT) sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 0,4KV și 0,23KV, așa numitele tensiuni de linie și respectiv tensiuni de fază.Modul nostru de lucru:

 • Flux de lucru:
  1. Vizionarea șantierului;
  2. Intocmirea ofertei/devizului lucrării;
  3. Stabilim de comun acord condițiile contractuale: perioada de garanție, modul de plată, timpul de execuție al lucrărilor, etc.;
  4. Semnarea contractului de prestări servicii;
  5. Executarea lucrării;
  6. Efectuarea recepției lucrărilor și semnarea procesului verbal de recepție;
 • Ofertă completă (produs, manoperă şi garanţie 2 ani);
 • O parte din membrii echipei noastre sunt electricieni autorizati ANRE;